Arabische taal leren forums  

Ga terug   Arabische taal leren forums > ~ > Motivatie (al-irshad)

Mededelingen

Reageren
 
Discussietools Weergave
  #1  
Oud 11 september 2020, 23:01
Bilal's schermafbeelding
Bilal Bilal is offline
Junior Member
 
Geregistreerd: 10 september 2020
Berichten: 22
Standaard Arabisch taal leren

🛋#ga_er_even_voor_zitten

🆕️Het leren van klassiek Arabisch voor beginners én gevorderden: 🔟 'tips & tricks'❗

Ik deelde kort geleden eerder een artikel – zie mijn vorige post – waarin ik kort het belang van het leren van de Arabische taal benadrukte en een aantal persoonlijke 'tips & trics' voor met name de beginners deelde.

ℹ Het valt echter op dat je ook een hele grote groep hebt die aan de ene kant dit niveau zijn ontspringt, maar aan de andere kant moeilijk grip krijgen op de algehele vaardigheden – ondanks de zéér sterke wil die aanwezig is. Ze kunnen dus redelijk goed het klassiek Arabisch begrijpen en here and there wat zinnetjes uitspreken of schrijven, maar als het aankomt op het schrijven van een degelijke tekst of zelfverzekerd een willekeurig dialoog aangaan dan hebben ze daar moeite mee.

Ik zou daarom dit keer graag een aantal (persoonlijke) 'tips & trics' willen delen die óók voor hen goed toepasbaar zijn. En dat is niet omdat ik zelf professor Arabisch ben, maar ik omdat ik mijn broeders en zusters graag een handje wil helpen in het opkrikken van hun niveau t.a.v. het klassieke Arabisch.

📌De 🔟 'tips & tricks'📌

🐜 1️⃣ Onderschat jezelf niet en denk niet dat je het niet kan doordat je bijv. geen Arabier bent of dat je zo laat bent begonnen. Zo was Sibawayy een Perziër en Ibn Ājurrūm een Berber, maar zijn ze desondanks allebei uitgegroeid tot vooraanstaande taalkundigen waar de gehele Arabische (moslim)wereld tot vandaag de dag vollop van profiteert. En over 'laat beginnen' gesproken: de grootgeleerde Ibrāhīm al-Ḥarbiyy begon met kennis opdoen op 40 jarige leeftijd! Sh. ʿAliyy ash-Shibl zei over het laatste: "Ibrāhīm al-Ḥarbiyy zat op de stoep van zijn huis en zag een mier steeds opnieuw moeizaam kikkererwten die veel groter en zwaarder zijn over de stoep tillen. Hierop zei hij tegen zichzelf: als deze mier na het tonen van inspanning en wilskracht haar doel kan bereiken, waarom zou ik niet hetzelfde kunnen doen wat kennis opdoen betreft?" [1]
💯 2️⃣ Wees niet ontmoedigd doordat je wellicht na zo vaak oefenen, nog steeds niet foutloos kan schrijven of spreken; naast het feit dat het vrij normaal is – vooral bij een rijke taal als het Arabisch – gaan zélfs grote geleerden vaak genoeg (onbewust) de fout in. Natuurlijk is de ene fout de andere niet, maar dit duidt er wel op dat je niet ontmoedigd moet raken door eventuele fouten die je maakt. Het is zelfs zo dat dé Imām van Ahli as-Sunnah – Aḥmad Ibn Ḥanbal – het toestond als er fouten werden gemaakt in het overleveren van de profetische overleveringen (aḥādīth) zolang de betekenis niet verandert. De bekende ḥādīthgeleerde al-Khaṭīb al-Baghdādiyy zei verder ook: "Het wordt ḥādīthgeleerden niet aangerekend als ze fouten maken m.b.t. de Arabische taal. Ismāʿīl bin Khālid, Sufyān, Mālik bin Anas en andere geleerden maakten ook fouten." [2]
🇬🇳 3️⃣ Zorg er wel voor dat je de basisregels Arabisch grammatica onder de knie krijgt, want fouten blijven fouten en de betekenissen in het Arabisch kunnen snel veranderen door deze fouten. Dit kan je doen door bijv. een traditionele basistekst zoals al-Ājrūmiyyah te memoriseren en te begrijpen, maar let wel op: je hoeft er niet in te overdrijven. Sh. Ḥammād al-Anṣāriyy – de uit Afrika afkomstige grote multidisciplinaire (taal)geleerde – zei: "Eén van de redenen waarom ik uit Afrika vertrok was de vrees dat ik heel mijn leven lang bezig zou zijn met grammatica, want in Afrika overdrijven ze daarin. Maar wat verplicht is wat grammatica betreft: men dient te weten wanneer en hoe een woord marfūʿ, manṣūb of majrūr wordt – niet meer dan dat." [3]
🐐 4️⃣ Als je je spreek- of schrijfvaardigheden wenst te verbeteren dan dien je te weten dat deze vaardigheden niet verkregen kunnen worden, behalve door deze te oefenen; probeer dus zoveel mogelijk zelfstandig te schrijven en spreken. Als je geen maatje kan vinden om mee te sparren, gebruik bijv. – als gesprekspartner – je huisdier. Sh. Muḥammad al-ʿUthaymīn zei: "Er wordt gezegd dat al-Kasā'iyy – moge Allāh hem barmhartig zijn – toen hij begon in het kennis opdoen, dat hij een vrouwtjesbok bezat. Hij ging dan voor haar zitten om haar te voorzien van uitleg en iets voor te lezen. Dit terwijl het een geit is die niets begrijpt, maar hij deed dit om te oefenen." [4]
🗣 5️⃣ Wanneer je leest, probeer ook vaak hardop te lezen, want hierdoor creëer je een betere 'feeling' met de taal. Abū Hilāl al-ʿAskariyy leverde over van een geleerde dat hij een jongeman tegenkwam die accentloos Arabisch sprak en welbespraakt was, terwijl zijn afkomst niet-Arabisch (!) was. Toen hij hem vroeg waardoor dat kwam, antwoordde hij: "Ik las elke dag 50 bladzijdes uit de boeken van al-Jāḥiẓ waarbij ik mijn stem verhief en het resultaat is wat je nu hoort." [5]
👂🏽6️⃣ Zorg ervoor dat je veelvuldig luistert naar zoveel mogelijk correct klassiek Arabisch en zo min mogelijk (dialect) Arabisch waarin veel grammaticale fouten worden gemaakt. Sh. Abū Mālik al-Juhaniyy zei: "De Arabieren spraken correct Arabisch vanuit automatisme en natuur, maar doordat ze in aanraking kwamen met niet-Arabieren en in dialecten gingen spreken leerden ze zichzelf grammaticale fouten aan (yalḥanūn). Dit kan verholpen worden door veelvuldig te luisteren naar correct Arabisch." [6]
📶 7️⃣ Probeer jezelf zoveel mogelijk te concentreren op het beheersen van het Arabisch en niet teveel hooi op je vork te nemen door met allerlei andere soorten kennis bezig te houden. Ibn Jamāʿah zei: "De lerende dient in het begin van zijn leerproces op te passen voor het bezig zijn met allerlei verschillende schrijfwerken tegelijkertijd; dit zal namelijk ertoe leiden dat hij zijn tijd vergooit en het overzicht niet bewaart voor zichzelf. Hij dient daarentegen zich te beperken tot het boek wat hij op dat moment leest – of het vakgebied waar hij mee bezig is – tótdat hij het beheerst." [6]
🗒️ 8️⃣ Reserveer een schrift speciaal om woorden en zinnen op te schrijven die je van tijd tot tijd herhaalt: dit versterkt je woordenschat enorm en tevens haal je hiermee véél meer rendement uit de tijd die je steekt in het lezen van boeken. Sh. Ṣāliḥ āle ash-Shaykh zei: "Reserveer een schrift speciaal om uitgekozen leerpunten te documenteren. Als je je beperkt tot slechts lezen dan zal je na een maand of twee of na een jaar deze vergeten, terwijl het opschrijven ervoor zorgt dat het bewaard blijft. Het is zoals men zegt: "Begrip is iets wat komt en gaat, maar het documenteren ervan houdt het vast" – je documenteert dus wat je hebt begrepen of hebt opgestoken." [8]
📰 9️⃣ Verbreed je horizon wat betreft het lezen of bezig zijn met Arabisch, want elk vakgebied hanteert zijn termen en elke leefwereld past woorden anders toe. Als je bijv. Arabische kranten leest, zal je daarin hele andere soorten termen en manieren van schrijven tegen komen dan in doorsnee islamboeken. Sh. Ṣāliḥ āle ash-Shaykh zei: "Als je echt daadwerkelijk achter dingen wilt komen, moet je de kwesties die elkaar opvolgen goed nagaan totdat je het beheerst. Je zal de kwesties binnen het Arabisch niet beheersen totdat je goed overzicht hebt over de taal en de verschillende schrijfwerken. En daarnaast de fundamentele bewijsvoering en de verschillende terminologieën in de taal kent." [9]
🇬🇧 🔟 Streef de hoge ambitie na en wees niet tevreden met het feit dat je niet gedegen Arabisch kan spreken of schrijven. Vraag jezelf af waarom je het steeds uitstelt om je Arabisch te verbeteren, terwijl je ondertussen wel andere meerdere (wereldse) vakgebieden – en zelfs andere talen zoals Engels – goed hebt kunnen beheersen. Abū al-ʿAbbās Thaʿlab zei over de genoemde Ibrāhīm al-Ḥarbiyy die nogmaals op 40 jarige leeftijd (!) kennis op begon te doen: "In de ongeveer 50 jaar die geweest is heb hem geen enkele keer gemist in de lessen van grammatica en Arabisch." [10]

🔏 Ten slotte, besef en weet beste broeder of zuster – moge Allāh ﷻ jou barmhartig zijn en succes schenken – dat de Arabische taal hoort bij je moslimidentiteit en onlosmakelijk verbonden is aan je religie. Laat je dus door niemand wijs maken dat het tegenovergestelde waar is, namelijk dat het 'slechts' een taal is van onder talen. Nūriyy al-Masallātiyy – professor islam- en taalwetenschappen aan de Universiteit van Garyounis te Libië – schreef:

"Vele moslims zetten hun kinderen aan om westerse talen te leren zoals Italiaans, Spaans, Frans, laat staan Engels en geven daar zelfs ongekend veel geld aan uit. Dit terwijl ze tekort schieten om hun kinderen de taal van hun eigen gemeenschap en religie mee te geven; zo erg dat sommige moslimkinderen afkeer hebben gekregen van het Arabisch en ervan wegvluchten." [11]

Moge Allāh ﷻ ons bijstaan in het leren van het Arabisch en onze moslimgemeenschap sterk maken. 🤲🏼

👤Geschreven door jullie broeder Ṭāriq bin ʿAliyy Būmanṣūr al-Amāzīghiyy al-Maghribiyy ✍🏽

📆 Datum: 5 shawwāl 1441NH - 28 mei 2020NC

_____________________

⬇️BRONVERMELDING⬇️

🎥 [1] Lezing over al-Imām Ibn ʿAbdil Barr al-Mālikiyy op YouTube. Directe link: https://youtu.be/URwqwaBDdcE
📘 [2] Fatḥu al-Mughīth Bi Ḥukmi al-Laḥni Fil Ḥadīth door de Marokkaanse historicus en geleerde Muḥammad al-Ifrāniyy aṣ-Ṣaghīr, blz. 39.
🎙 [3] Eerste les uit de uitleg op Qaṭru an-Nadā van Sh. Abū Mālik al-Juhaniyy waarin ook uitgelegd wordt dat het basisteken bij 'marfūʿ' ḍamma is, bij 'manṣūb' fatḥa en bij 'majrūr' kasra en dat het verandert naar gelang wat ervoor komt. Directe link:
https://dro-s.com/2011/12/ش&#1...1605;-ا/
📙 [4] Sharḥu al-Balāgha, blz. 40.
📗 [5] Maʿālim Fī Ṭarīq Ṭālibi al- ʿIlm van as-Sadḥān, blz. 29.
🎙 [6] Helaas kan ik de excacte bron hiervan niet meer terugvinden.
📗 [7] Maʿālim Fī Ṭarīq Ṭālibi al- ʿIlm van as-Sadḥān, blz. 29.
📚 [8] Ṭālibu al- ʿIlm Wal Kutub, blz. 25.
📚 [9] Ṭālibu al- ʿIlm Wal Baḥth, blz. 23.
📗[10] Maʿālim Fī Ṭarīqi Ṭālibi al- ʿIlm van as-Sadḥān, blz. 77.
📓[11] Al-Ḥukmu ash-Sharʿiyyu Fī Taʿallumi al-ʿArabiyyah, blz. 160 (zie foto).
Met citaat reageren
Reageren

Discussietools
Weergave

Regels voor berichten
Je mag nieuwe discussies starten
Je mag reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:02.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.